____________________________________

SweepSmart


idee. ontwerp logo. identiteit.


Silvia de Vaan en Niels van den Hoek zijn een bedrijf aan het starten in India waarbij het doel is om India schoner te krijgen MET respectabele banen voor degenen die dit gaan bewerkstelligen. Hierbij wordt een combinatie gemaakt van Europese kennis over afvalverwerking, de aanwezige expertise en lokale ondernemers. Aan Carli-d de uitdaging de visie en het doel in een logo en identiteit te vatten.


De te sorteren groepen zijn per groep opgeschreven in de letter S van het beeldmerk. Dit detail is alleen te zien wanneer het beeldmerk groot wordt gebruikt.

HET PROCES

Tijdens de eerste bespreking werd duidelijk wat Silvia en Niels met SweepSmart van plan waren. Helaas zonder lekkere koffie, omdat ze zich al in India bevonden en de bespreking via Skype plaatsvond.

Aan de hand van de bespreking en presentatie ben ik gestart met een brainstormdocument. Na een grondige verdieping in de materie, heb ik op allerlei vlakken suggesties gedaan. Van associaties met het onderwerp, tot visuele vertalingen van de doelstellingen, tot richtingsvoorstellen voor de identiteit.

Associaties met het merk SweepSmart:Associatie met: sorteren, georganiseerde chaos

Associatie met: georganiseerde chaos


Voorstel 1 voor richting van de identiteit:

 

V-formatie van vogels een interessant gegeven, omdat meerdere losse partijen samen een geheel vormen op weg naar 1 bestemming èn energie besparen door het samen te doen.
Vogel; vrijheid en natuur. Beide ook van toepassing

Voorstel 2 voor de richting van de identiteit: